… wszystkich treści na Monime.pl

Jeśli szu­kasz jakie­goś dobre­go komik­su, chcesz unik­nąć złej man­gi bądź nie wiesz jakie ani­me wie­czo­rem obej­rzeć wie­czo­rem obej­rzeć, zapra­szam do alfa­be­tycz­ne­go spi­su tre­ści poni­żej.

KOMIKSY

Bart­nik Ignat i skarb pusz­czy *
Fun­ky Koval
Giants
Goliat
Jan Kar­ski, czło­wiek któ­ry odkrył holo­kaust
Koniec zxxxa­ne­go świa­ta
Kości­sko
Kurier z War­sza­wy
Małe poże­gna­nie
Maus
Modi­glia­ni. Ksią­żę bohe­my
Morze po kola­na
Nar­ko
Oskar Ed
Pust­ka*
Śmierć
Śmierć Sta­li­na
Tym­cza­sem
Wal­ka kobiet. 150 lat bitwy o wol­ność, rów­ność i sio­strzeń­stwo
Wąż wod­ny
W koro­nie*
Woj­na w ete­rze
Wyzwo­le­nie? 1945

Serie

Bler [tom 1]

Hil­da i nocy olbrzym*
Hil­da i troll *

Legion. Kro­ni­ki

Nie­na­wi­dzę baśnio­wa [tom 1]

Opo­wie­ści wojen­ne [tom 1]
Opo­wie­ści wojen­ne [tom 2]

Papier girls [tom 1]

Pew­ne­go razu we Fran­cji. Impe­rium pana Józe­fa
Pew­ne­go razu we Fran­cji. Czar­ne wro­ny

Wbrew natu­rze [tom 1]

Wil­cze tro­py “Zyg­munt”
Wil­cze tro­py “Orlik”
Wil­cze tro­py “Młot”

Vei [tom 1]

Żona amba­sa­do­ra
Strza­ły na Słu­żew­cu

MANGI

Jedenotomówki

All you need is kill
Hotel
Isto­ta zła
Last quar­ter
O dziew­czy­nie ska­czą­cej przez czas
Olim­pos
RAPPA
Sły­szę Twój głos
Stig­ma­ta
The Inno­cent
Vita­min

Serie

Bun­gou stray dogs — Bez­pań­scy lite­ra­ci [tom 1]
Bun­gou stray dogs — Bez­pań­scy lite­ra­ci [tom 2]
Bun­gou stray dogs — Bez­pań­scy lite­ra­ci [tom 3]
Bun­gou stray dogs — Bez­pań­scy lite­ra­ci [tom 4]
Bun­gou stray dogs — Bez­pań­scy lite­ra­ci [tom 5]
Bun­gou stray dogs – Bez­pań­scy lite­ra­ci [tom 6]

Gang­sta [tom 1]

Iki­ga­mi [tom 1]
Iki­ga­mi [tom 2]
Iki­ga­mi [tom 3]

My hero aca­de­mia [tom 1]
My hero aca­de­mia [tom 2]
My hero aca­de­mia [tom 3]
My hero aca­de­mia [tom 4]

Tokyo ghoul [tom 1]
Tokyo ghoul [tom 2]
Tokyo gho­ul [tom 3]
Tokyo gho­ul [tom 4]
Tokyo gho­ul [tom 5]
Tokyo gho­ul [tom 6]

Wil­cze dzie­ci [tom 1]
Wil­cze dzie­ci [tom 2]
Wil­cze dzie­ci [tom3]

ANIME

Filmy pełnometrażowe

Boku dake ga Inai Machi
Gin­ta­ma Beni­za­ku­ra-hen
Hota­ru no haka (Gro­bo­wiec świe­tli­ków)
Kimi no na wa (Two­je imię)

Seriale

91 days
Samu­rai Cham­ploo
Soul eater
Steins;Gate
Zan­ky­ou no ter­ror

 

*prze­zna­czo­ne tak­że dla dzie­ci